പൊൻകുന്നം JCI : ജോമോൻ കൊട്ടാരം: പ്രസിഡന്റ്‌, റിജോ ചീരാംകുഴി:സെക്രട്ടറി

Estimated read time 1 min read

JCI പൊൻകുന്നതിന്റെ 2024ലെ ഭാരവാഹികളായി ജോമോൻ കൊട്ടാരം(പ്രസിഡന്റ്‌), റിജോ ചീരാംകുഴി(സെക്രട്ടറി), ടിനു പാണംപറമ്പിൽ(ട്രഷറർ) എന്നിവർ കാഞ്ഞിര പ്പള്ളി റൊട്ടറി ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്ഥാനമേറ്റു.

You May Also Like

More From Author