എരുമേലിയിൽ അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാവിലെ എരുമേലി മഞ്ഞളരവിക്ക് സമീപം വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ആർക്കും പരിക്കുകൾ ഇല്ല