കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആനക്കല്ല് ഡിവിഷനിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതിര ഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബിജെപിയിലെ സജിനി പാനികുളം പ ത്രിക സമർപ്പിച്ചു.ബിഫാം ബിരുധദാരിയായ സജിനി ആനക്കല്ല് ടൗണിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ്.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗമായിരുന്ന വിമലാ ജോസഫിൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് ആനക്കല്ല് ഡിവിഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഉപവരണാധികാരിയായ ബ്ലോ ക്ക് ഡെവലപ്പമെൻ്റ് ഓഫീസറും ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയു മായ എസ്.ഫൈസൽ മുമ്പാകെ യാണ് പത്രിക സമ്മർപ്പിച്ചത്. പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരി ശോ ധന 24 ന് നടക്കും.പത്രിക പിൻ വലിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി 27നാണ്. 12-തീ യതി രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകു ന്നേരം 6 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. പതിമൂന്നാം തീയതി 10 മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണി ഫലപ്ര ഖ്യാപനവും നടത്തും.