മുണ്ടക്കയം 35ൽ അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് 15 മാസത്തേക്ക് റദ്ദാക്കി

Estimated read time 1 min read

മുണ്ടക്കയം 35ൽ അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് 15 മാസത്തേക്ക് റദ്ദാക്കി. പെരിയാർ ആർ.ടി.ഒയുടെ താണ് നടപടി.

 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours