കേരള സംസ്ഥാന എൻആർഇജി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ (സിഐടിയു) കാഞ്ഞിരപ്പ ള്ളി ബ്ലോക്ക്‌ കൺവെൻഷൻ അശ്വതി ചന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പാറത്തോട്ടിൽ ന ട ന്നു. സിഐടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.രാജേഷ് ഉദ്ഘടാനം ചെയ്തുതു.ഗ്രാമ പഞ്ചാ യത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തങ്കമ്മ ജോർജുകുട്ടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌  മനീഷ് മണി, എൻജി ഒ യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ്‌  പ്രകാശ്കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബ്ലോക്ക്‌ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി രമ്യ ബാബു വിനെയും സെക്രട്ടറിയായി സജിത്ത്കുമാറിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി വിനു മോഹനെയും  ജോയിൻ സെക്രട്ടറിയായി സച്ചു എസ് നായറേയും കൺവെൻഷൻ തിര ഞ്ഞെടുത്തു.
10 വർഷം സേവനം പൂർത്തീകരിച്ച ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നും ജീവന ക്കാർക്ക് ഒറ്റ കരാർ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ലീവ് സറണ്ടർ ഉടനെ അനുവദിച്ചു നൽകണമെന്നും കൺവെൻഷൻ പ്രേമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേ ന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ശ ക്തമായ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു.