കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പേട്ട ഗവൺെമെന്റ്  ഹൈസ്കൂളിൽ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച പ്രീ പ്രൈ മറി സ്കൂളിന്റെയും പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവേശേനോത്സവത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ഗവ. ചീഫ് വിപ്പ് ഡോ.എൻ. ജയരാജ് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തം ഗം ജെസി ഷാജന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തംഗം പി.എ. ഷെമീർ, ഹെഡ് മി സ്ട്രസ് എൻ.എം.ഷാജിത, നൈനാർ പള്ളി സെൻട്രൽ ജമാത്ത് പ്രസി ഡന്റ് പി.എം.അ ബ്ദുൾ സലാം, പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് പി.ആർ.സജി, അധ്യാപകരായ  ജെയ്സൺ തോമ സ്, രമാദേവിയമ്മ, സോഫിയ അസീസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.