2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റില്‍ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ വിവിധ റവന്യൂ, കായിക, റോഡ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് തുക അനുവദിച്ചതായി ഗവ.ചീഫ് വിപ്പ് ഡോ.എന്‍.ജയരാജ് അറിയിച്ചു.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ റവന്യൂ കം ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് കോംപ്ലക്‌സിന് 8 കോടി, പുളിക്കല്‍ കവലയില്‍ വോളീബോള്‍ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിന് 3 കോടി, കറുകച്ചാ ല്‍ ഗുരുമന്ദിരം ബൈപാസ് റോഡ് 4 കോടി രൂപ എന്നിവയ്ക്ക് ആണ് തുക അനുവദിച്ച ത്. ധനമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം 20 പ്രവര്‍ത്തികളുടെ പട്ടികയാണ് സമര്‍പ്പിച്ചിരു ന്നത്. അതില്‍ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 3 എണ്ണമൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവ ബജറ്റില്‍ ഉള്‍ ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഈ സാമ്പത്തി ക വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കും തുക അനുവദിക്കുമെന്നും തുക അനുവദിച്ചവയുടെ അന്തിമ അനുമതി നേടി പൂര്‍ത്തീകരണം എത്രയും വേഗം സാധി ക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചീഫ് വിപ്പ് അറിയിച്ചു.