ബാലസംഘം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളേ വേനൽ തുമ്പി ക ലാജാഥയ്ക്ക് രണ്ടാം ദിനമായ തിങ്കളാഴച വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൻ വരവേല്പപ്  ലഭി ച്ചു. എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പനമറ്റത്തും കാത്തിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ തുമ്പമട യിലും പാറക്കടവിലുംപാറത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ ചോറ്റിയിലും കലാ ജാഥയ്ക്ക് വൻ വര േവൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന്ള്ള ഇളംങ്കാട്, പകൽ 12 ന് മുണ്ടക്കയം ബസ്സ് സ്റ്റാൻഡ് മെ താനം, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് പുഞ്ചവയൽ, വൈകുന്നരം അഞ്ചിന് പനക്കച്ചിറ എന്നി വിടങ്ങളിൽ കലാ ജാഥ എത്തിചേരും. മെയ് 11 ന് രാവിലെ ഒൻപതിന് മുട്ടപ്പള്ളി, പക ൽ 12 ന് നെടും കാവു വയൽ, മൂന്നിന് മുക്കട എന്നിവിടങ്ങളിൽ കലാ ജാഥ യെത്തും. വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് മുക്കടയിൽ ബാലസംഘ o കൂട്ടുകാരുടെ റാലിയും ഉണ്ടാ യിരിക്കും