പതിനൊന്നു വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ മൂന്ന് വർഷമായി പീഡിപ്പിച്ചു വന്ന രണ്ട നച്ഛനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.