എറണാകുളം സ്‌ക്രട്ട്ഹാര്‍ട് ഹൈസ്‌കൂളില്‍ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്‌പെഷല്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തി പരിചയ മേളയില്‍ കാളകെട്ടി അസീസി സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ ദ ബ്ലൈന്‍ഡ് 3543 പോയിന്റ് നേടി ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി. തത്സമയ മത്സരങ്ങളില്‍ 3261 മാര്‍ക്കും പ്രദര്‍ശന മത്സരത്തില്‍ 282 മാര്‍ക്കും നേടിയാണ് സ്‌കൂള്‍ ഉന്നത വിജ യം കരസ്ഥമാക്കിയത്.

ബീഡ്‌സ് വര്‍ക്ക്, കാര്‍ഡ് ബോര്‍ഡ് ആന്‍ഡ് സ്‌ട്രോബോര്‍ഡ്, ബാംബു വര്‍ക്ക്, കോറാ ഗ്രാസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയല്‍ എന്നീ ഇനങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനവും റാട്ടണ്‍ വര്‍ക്ക്, കൊ യര്‍മാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ചോക് മേക്കിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനവും പ്ലാസ്റ്റിക് കെയിന്‍ വീവിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനവും പേപ്പര്‍ ക്രാഫ്റ്റ,് അംബ്രല്ല മേക്കിംഗ് എന്നി വയ്ക്ക് എ ഗ്രേഡും നേടി.