മേഖലയിൽ ഇന്ന് 5 മാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞടക്കം 15 പേർക്ക് കോവിഡ്.കാ ഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ആനക്കല്ല് സ്വദേശികളുടെ അഞ്ച് മാസം പ്രായമായ പിഞ്ചുകുഞ്ഞട ക്കം നാലുപേർക്കും എലിക്കുളത്ത് പനമറ്റം സ്വദേശികളായ 3പേർ അടക്കം 4 പേർക്കും മണിമലയിൽ 3 പേർക്കും എരുമേലിയിൽ രണ്ട് പേർക്കും ചിറക്കടവും പാറത്തോടും ഓരോരുത്തർക്കും ഉൾപ്പെടെ 15 പേർക്കാണ് മേഖലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥീകരിച്ചത്.
കോട്ടയം ജില്ലയില് പുതിയതായി ലഭിച്ച 4808 കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളില് 389 എണ്ണം പോസിറ്റീവ്. ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പ്രതിദിന രോഗബാധാ നിരക്കാണിത്.
381 പേര്ക്ക് സമ്പര്ത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതില് അഞ്ചു പേര് മറ്റു ജില്ല ക്കാരാണ്. ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകയും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നെത്തിയ ഏഴു പേരും രോഗബാധിതരായി.
രോഗബാധിതരില് 216 പുരുഷന്മാരും 131 സ്ത്രീകളും 42 കുട്ടികളും ഉള്പ്പെടുന്നു. 68 പേര് 60 വയസിനു മുകളില് പ്രായമുള്ളരാണ്. ഇത് ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 17.5 ശതമാനം വരും.ആര്പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പേര്ക്ക് സമ്പ ര്ക്കം മുഖേന രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവിടെ രോഗം ബാധിച്ച 94 പേരില് 77 പേര് നവ ജീവന് ട്രസ്റ്റിലെ ജീവനക്കാരും അന്തേവാസികളുമാണ്. കോട്ടയം-35, ചങ്ങനാശേരി-26, കങ്ങഴ, കറുകച്ചാല്, വാഴപ്പള്ളി-12, മാടപ്പള്ളി-10, ഈരാറ്റുപേട്ട, തൃക്കൊടിത്താനം-8 വീതം, ഏറ്റുമാനൂര്, കല്ലറ, പനച്ചിക്കാട്, രാമപുരം, ഉദയനാപുരം-7 വീതം, കുമരകം, വെള്ളാവൂര്-6 വീതം എന്നിവയാണ് രോഗബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങള്.
രോഗം ഭേദമായ 175 പേര് കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില് 3355 പേരാണ് ചികിത്സയി ലുള്ളത്. ഇതുവരെ 9277 പേര് രോഗബാധിതരായി. 5916 പേര് രോഗമുക്തി നേടി.ജില്ല യില് ആകെ 20104 പേര് ക്വാറന്റയിനില് കഴിയുന്നുണ്ട്.രോഗം ബാധിച്ചവര്
1.കോട്ടയം ജനറല് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തക(22)2.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശി നി(45),3.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി(44),4.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി(51)
5.ആര്പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി(80)
6.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിയായ കുട്ടി(7)
7.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(11)
8.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി(38)
9.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി(38)
10.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി(63)
11.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി(65)
12.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി(22)
13.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(1)
14.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി(28)
15.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി(55)
16.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി(60)
17.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി(85)
18.ആര്പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി(95)
19-95 ആര്പ്പൂക്കര നവജീവന് ട്രസ്റ്റിലെ അന്തേവാസികളും ജീവനക്കാരും ഉള്പ്പെടെ 77 പേര്
96.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി(52)
97.കോട്ടയം വേളൂര് സ്വദേശി(24)
98.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശി (30)
99.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിനി(45)
100.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിനി(80)
101.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(15)
102.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിനി(48)
103.കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി സ്വദേശിനി(68)
104.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശി (24)
105.കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശിനി(60)
106.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശി (30)
107.കോട്ടയം സ്വദേശിനി(62)
108.കോട്ടയം സ്വദേശി(72)
109.കോട്ടയം സ്വദേശിനി(36)
110.കോട്ടയം നട്ടാശ്ശേരി സ്വദേശിനി(21)
111.കോട്ടയം പാക്കില് സ്വദേശി(22)
112.കോട്ടയം പാക്കില് സ്വദേശിനി(19)
113.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി(35)
114.കോട്ടയം മൂലവട്ടം സ്വദേശി(40)
115.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശിയായ കുട്ടി(4)
116.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി(47)
117.കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശിനി(19)
118.കോട്ടയം സ്വദേശിയായ കുട്ടി(9)
119.കോട്ടയം സ്വദേശിനി(40)
120.കോട്ടയം സ്വദേശിനി(24)
121.കോട്ടയം വാരിശേരി സ്വദേശി(26)
122.കോട്ടയം സ്വദേശി(54)
123.കോട്ടയം സ്വദേശിനി(80)
124.കോട്ടയം തെള്ളകം സ്വദേശി(46)
125.കോട്ടയം മുട്ടമ്പലം സ്വദേശിനി(55)
126.കോട്ടയം പാക്കില് സ്വദേശി(27)
127.കോട്ടയം തിരുവാതുക്കല് സ്വദേശിയായ കുട്ടി(1)
128.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി(71)
129.കോട്ടയം മുട്ടമ്പലം സ്വദേശിയായ കുട്ടി(13)
130.കോട്ടയം മുട്ടമ്പലം സ്വദേശി(52)
131.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശി(32)
132.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശി(29)
133.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശി(42)
134.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശിയായ കുട്ടി(13)
135.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശിനി(37)
136.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശി(30)
137.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശി (49)
138.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശി(45)
139.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി(42)
140.ചങ്ങനാശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി(78)
141.ചങ്ങനാശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി(21)
142.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി(63)
143.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി(50)
144.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി(31)
145.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി(17)
146.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിയായ കുട്ടി (12)
147.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശിനി(26)
148.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിയായ കുട്ടി (13)
149.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(15)
150.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി(44)
151.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശി (45)
152.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി(42)
153.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശി(52)
154.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശി(19)
155.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശി(32)
156.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി(68)
157.കങ്ങഴ സ്വദേശിനി(66)
158.കങ്ങഴ സ്വദേശി(17)
159.കങ്ങഴ സ്വദേശി(52)
160.കങ്ങഴ സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(13)
161.കങ്ങഴ സ്വദേശിയായ കുട്ടി(15)
162.കങ്ങഴ ഇടയപ്പാറ സ്വദേശിയായ കുട്ടി(1)
163.കങ്ങഴ ഇടയപ്പാറ സ്വദേശിയായ കുട്ടി(4)
164.കങ്ങഴ ഇടയപ്പാറ സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(10)
165.കങ്ങഴ പത്തനാട് സ്വദേശി(42)
166.കങ്ങഴ പത്തനാട് സ്വദേശി (22)
167.കങ്ങഴ സ്വദേശി(68)
168.കങ്ങഴ പത്തനാട് സ്വദേശിനി(40)
169.കറുകച്ചാല് കൂത്രപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(31)
170.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശി(27)
171.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശി(19)
172.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശിനി(22)
173.കറുകച്ചാല് പനയമ്പാല സ്വദേശി(54)
174.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശിനി(44)
175.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശി(32)
176.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശിനി(80)
177.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശി(49)
178.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശിനി(44)
179.കറുകച്ചാല് ചമ്പക്കര സ്വദേശി(19)
180.കറുകച്ചാല് കൂത്രപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(59)
181.വാഴപ്പള്ളി വടക്കേക്കര സ്വദേശി(29)
182.വാഴപ്പള്ളി കുരിശുംമൂട് സ്വദേശിനി(16)
183.വാഴപ്പള്ളി കുരിശുംമൂട് സ്വദേശിനി(18)
184.വാഴപ്പള്ളി ചെത്തിപ്പുഴ സ്വദേശി(78)
185.വാഴപ്പള്ളി ചെത്തിപ്പുഴ സ്വദേശി(35)
186.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(37)
187.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശി(39)
188.വാഴപ്പള്ളി തുരുത്തി സ്വദേശിനി(33)
189.വാഴപ്പള്ളി തുരുത്തി സ്വദേശിനി(62)
190.വാഴപ്പള്ളി തുരുത്തി സ്വദേശിനി(29)
191.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശി(38)
192.വാഴപ്പള്ളി കുരിശുംമൂട് സ്വദേശിനി(42)
193.മാടപ്പള്ളി സ്വദേശി(37)
194.മാടപ്പള്ളി സ്വദേശി(43)
195.മാടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(49)
196.മാടപ്പള്ളി ഇളംകുന്ന് സ്വദേശി(58)
197.മാടപ്പള്ളി പുന്നക്കുന്ന് സ്വദേശി(24)
198.മാടപ്പള്ളി പുന്നക്കുന്ന് സ്വദേശി(22)
199.മാടപ്പള്ളി കൊച്ചുറോഡ് സ്വദേശി(57)
200.മാടപ്പള്ളി കൊച്ചുറോഡ് സ്വദേശി(25)
201.മാടപ്പള്ളി പെരുമ്പനച്ചി സ്വദേശിനി(59)
202.മാടപ്പള്ളി പെരുമ്പനച്ചി സ്വദേശി(30)
203.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി(63)
204.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി(31)
205.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(9)
206.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി(65)
207.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി(68)
208.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(13)
209.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി(33)
210.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ കുട്ടി(6)
211.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിയായ കുട്ടി(14)
212.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(2)
213.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി(57)
214.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി(42)
215.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി(26)
216.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി(40)
217.തൃക്കൊടിത്താനം കോട്ടമുറി സ്വദേശിയായ കുട്ടി(1)
218.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി(59)
219.ഏറ്റുമാനൂര് തവളക്കുഴി സ്വദേശിനി(93)
220.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശി(48)
221.ഏറ്റുമാനൂര് പട്ടിത്താനം സ്വദേശി(37)
222.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശിനി(63)
223.ഏറ്റുമാനൂര് തെള്ളകം സ്വദേശിനി(41)
224.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(11)
225.ഏറ്റുമാനൂര് പേരൂര് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(15)
226.കല്ലറ സൗത്ത് സ്വദേശിനി(52)
227.കല്ലറ സൗത്ത് സ്വദേശി(57)
228.കല്ലറ നോര്ത്ത് സ്വദേശിനി(26)
229.കല്ലറ നോര്ത്ത് സ്വദേശിനി(19)
230.കല്ലറ നോര്ത്ത് സ്വദേശിനി(76)
231.കല്ലറ സ്വദേശി(45)
232.കല്ലറ സൗത്ത് സ്വദേശി(50)
233.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശി(61)
234.പനച്ചിക്കാട് പരുത്തുംപാറ സ്വദേശിനി (63)
235.പനച്ചിക്കാട് പരുത്തുംപാറ സ്വദേശി(69)
236.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(11)
237.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി(68)
238.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശി(17)
239.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശി (20)
240.രാമപുരം സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(8)
241.രാമപുരം സ്വദേശി(32)
242.രാമപുരം സ്വദേശി(28)
243.രാമപുരം സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(3)
244.രാമപുരം സ്വദേശിനി(38)
245.രാമപുരം സ്വദേശിയായ കുട്ടി(9)
246.രാമപുരം സ്വദേശി(70)
247.ഉദയനാപുരം സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(12)
248.ഉദയനാപുരം സ്വദേശിനി(22)
249.ഉദയനാപുരം സ്വദേശിനി(36)
250.ഉദയനാപുരം സ്വദേശിനി(47)
251.ഉദയനാപുരം അക്കരപ്പാടം സ്വദേശിനി(42)
252.ഉദയനാപുരം സ്വദേശിനി(55)
253.ഉദയനാപുരം നേരേക്കടവ് സ്വദേശി(59)
254.കുമരകം സ്വദേശി(40)
255.കുമരകം സ്വദേശിനി(54)
256.കുമരകം സ്വദേശിനി(16)
257.കുമരകം സ്വദേശി(54)
258.കുമരകം സ്വദേശി(45)
259.കുമരകം സ്വദേശി(35)
260.വെള്ളാവൂര് മണിമല സ്വദേശി(39)
261.വെള്ളാവൂര് മണിമല സ്വദേശിനി(62)
262.വെള്ളാവൂര് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(9)
263.വെള്ളാവൂര് സ്വദേശിനി(80)
264.വെള്ളാവൂര് സ്വദേശി(52)
265.വെള്ളാവൂര് സ്വദേശി(48)
266.ഭരണങ്ങാനം സ്വദേശി(22)
267.ഭരണങ്ങാനം സ്വദേശിനി(54)
268.ഭരണങ്ങാനം ചൂണ്ടച്ചേരി സ്വദേശി(18)
269.ഭരണങ്ങാനം ചൂണ്ടച്ചേരി സ്വദേശിനി(16)
270.ഭരണങ്ങാനം ചൂണ്ടച്ചേരി സ്വദേശിനി(66)
271.പായിപ്പാട് നാലുകോടി സ്വദേശിനി(58)
272.പായിപ്പാട് നാലുകോടി സ്വദേശി(27)
273.പായിപ്പാട് പള്ളിക്കച്ചിറ സ്വദേശിനി(27)
274.പായിപ്പാട് പള്ളിക്കച്ചിറ സ്വദേശിനി(56)
275.പായിപ്പാട് നാലുകോടി സ്വദേശിനി(22)
276.പാലാ സ്വദേശിനി(68)
277.പാലാ പന്ത്രണ്ടാം മൈല് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(8)
278.പാലാ പന്ത്രണ്ടാം മൈല് സ്വദേശി(49)
279.പാലാ സ്വദേശി(37)
280.പാലാ സ്വദേശി(75)
281.പൂഞ്ഞാര് തെക്കേക്കര സ്വദേശിയായ കുട്ടി(1)
282.പൂഞ്ഞാര് തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി(61)
283.പൂഞ്ഞാര് തെക്കേക്കര സ്വദേശി(50)
284.പൂഞ്ഞാര് തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി(30)
285.പൂഞ്ഞാര് തെക്കേക്കര സ്വദേശി(38)
286.തിടനാട് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(1)
287.തിടനാട് സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(10)
288.തിടനാട് സ്വദേശി(39)
289.തിടനാട് സ്വദേശിനി(23)
290.തിടനാട് സ്വദേശി(58)
291.അയ്മനം ഒളശ്ശ സ്വദേശിനി(31)
292.അയ്മനം കുടമാളൂര് സ്വദേശിനി(27)
293.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി(75)
294.അയ്മനം ഒളശ്ശ സ്വദേശി(62)
295.എലിക്കുളം പനമറ്റം സ്വദേശിനി(90)
296.എലിക്കുളം പനമറ്റം സ്വദേശി(42)
297.എലിക്കുളം പനമറ്റം സ്വദേശിനി(50)
298.എലിക്കുളം സ്വദേശി(60)
299.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ കുട്ടി(5)
300.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(60)
301.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി(26)
302.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി(23)
303.കൊഴുവനാല് സ്വദേശി(28)
304.കൊഴുവനാല് മേവട സ്വദേശി(23)
305.കൊഴുവനാല് മേവട സ്വദേശി(29)
306.കൊഴുവനാല് സ്വദേശി(59)
307.മുത്തോലി വെള്ളിയേപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ കുട്ടി(6)
308.മുത്തോലി വെള്ളിയേപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(7)
309.മുത്തോലി വെള്ളിയേപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(35)
310.മുത്തോലി വെള്ളിയേപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(56)
311.കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശി(19)
312.കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശിയായ കുട്ടി(5)
313.കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശി(41)
314.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി(16)
315.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി(52)
316.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി(41)
317.അയര്ക്കുന്നം അമയന്നൂര് സ്വദേശിനി(48)
318.അയര്ക്കുന്നം അമയന്നൂര് സ്വദേശി(35)
319.അയര്ക്കുന്നം സ്വദേശിനിയായ കുട്ടി(6)
320.ചെമ്പ് സ്വദേശിനി(41)
321.ചെമ്പ് സ്വദേശി (23)
322.ചെമ്പ് കാട്ടിക്കുന്ന് സ്വദേശിനി(26)
323.കുറിച്ചി സ്വദേശി(70)
324.കുറിച്ചി സചിവോത്തമപുരം സ്വദേശിനി(54)
325.കുറിച്ചി സ്വദേശി (24)
326.മണിമല ചെറുവള്ളി സ്വദേശിനി(30)
327.മണിമല ചെറുവള്ളി സ്വദേശി(33)
328.മണിമല ചെറുവള്ളി സ്വദേശിയായ കുട്ടി(1)
329.മീനച്ചില് പൈക സ്വദേശി(48)
330.മീനച്ചില് പൈക സ്വദേശിനി(48)
331.മീനച്ചില് പൈക സ്വദേശിനി(17)
332.പൂഞ്ഞാര് സ്വദേശി(79)
333.പൂഞ്ഞാര് സ്വദേശിനി(24)
334.പൂഞ്ഞാര് സ്വദേശി (28)
335.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി(27)
336.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി(22)
337.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(69)
338.തലയോലപ്പറമ്പ് മിഠായിക്കുന്ന് സ്വദേശി(55)
339.തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി(25)
340.തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശിയായ കുട്ടി(15)
341.തിരുവാര്പ്പ് കിളിരൂര് സ്വദേശിനി(28)
342.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശിനി(53)
343.തിരുവാര്പ്പ് സ്വദേശിനി(52)
344.വാകത്താനം പരിയാരം സ്വദേശി(53)
345.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശി(49)
346.വാകത്താനം ഇരവുചിറ സ്വദേശി(40)
347.ഞീഴൂര് വടക്കേനിരപ്പ് സ്വദേശി(75)
348.ഞീഴൂര് കാട്ടാമ്പാക്ക് സ്വദേശി(40)
349.ഞീഴൂര് സ്വദേശി(37)
350.അയര്ക്കുന്നം സ്വദേശിനി(38)
351.അയര്ക്കുന്നം സ്വദേശിനി(60)
352.എരുമേലി സ്വദേശി(30)
353.എരുമേലി സ്വദേശിനി(66)
354.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശിനി(53)
355.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശി(54)
356.മാഞ്ഞൂര് സ്വദേശി(45)
357.മാഞ്ഞൂര് മുട്ടുചിറ സ്വദേശിനി(35)
358.മറവന്തുരുത്ത് കെ എസ്. മംഗലം സ്വദേശിനി(59)
359.മറവന്തുരുത്ത് കെ എസ്. മംഗലം സ്വദേശി(46)
360.മുളക്കുളം പൂഴിക്കോല് സ്വദേശി(51)
361.മുളക്കുളം കരിക്കോട് സ്വദേശി(63)
362.തലനാട് സ്വദേശി(30)
363.തലനാട് സ്വദേശിനി(25)
364.ഉഴവൂര് സ്വദേശി(72)
365.ഉഴവൂര് സ്വദേശി(42)
366.വാഴൂര് സ്വദേശി(34)
367.വാഴൂര് സ്വദേശി(29)
368.വിജയപുരം സ്വദേശിനി(52)
369.വിജയപുരം സ്വദേശിനി(33)
370.പാമ്പാടി സ്വദേശി (35)
371.പാമ്പാടി വെള്ളൂര് സ്വദേശിനി(62)
372.ചിറക്കടവ് സ്വദേശിനി(60)
373.കടനാട് സ്വദേശി(67)
374.മണര്കാട് സ്വദേശി(34)
375.മീനടം വട്ടക്കുന്ന് സ്വദേശി (50)
376.പാറത്തോട് സ്വദേശി(25)
377.വൈക്കം സ്വദേശി(49)
♦️ മറ്റു ജില്ലക്കാര്
======
378.ആലപ്പുഴ കണ്ണാടി സ്വദേശി(44)
379.ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശി(57)
380.ഇടുക്കി പുറപ്പുഴ സ്വദേശി(30)
381.ഇടുക്കി സ്വദേശിനി(47)
382.ഇടുക്കി ഉടുമ്പന്ചോല സ്വദേശിനി(48)
♦️ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്
======
383.ഒഡീഷയില്നിന്ന് എത്തിയ കാണക്കാരി സ്വദേശി(49)
384.കൊല്ക്കത്തയില്നിന്ന് എത്തിയ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സ്വദേശി(28)
385.കൊല്ക്കത്തയില്നിന്ന് എത്തിയ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സ്വദേശി(22)
386.കൊല്ക്കത്തയില്നിന്ന് എത്തിയ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സ്വദേശി(20)
387.അസമില്നിന്നെത്തിയ കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശി (43)
388.കര്ണാടകത്തില്നിന്ന് എത്തിയ മാടപ്പള്ളി സ്വദേശി (29)
389.ദുബായില്നിന്ന് എത്തിയ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സ്വദേശി(27)