രക്തം ഛർദ്ദിച്ച യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാൻ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പാഞ്ഞു ആശുപത്രിയി ലേക്ക്:ചിത്രം വൈറല്‍,സംഭവം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ…