03:00:26 PM / Sun, Mar 26th 2023
Home Tags Pilgrim Center Erumely

Tag: pilgrim Center Erumely

പിൽഗ്രിം സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു

0
എരുമേലി പട്ടികജാതി സഹകരണ സംഘത്തിന് പിൽഗ്രിം സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന  സർക്കാർ 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.പിൽഗ്രിം സെൻറ്റർ,...

RECENT NEWS

MOST POPULAR