കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രാഥ മിക സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസനബാങ്ക് ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾ എതിരില്ലാതെ തെ രഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ UDF പ്രവർത്തകർ നോമിനേഷൻ നൽകിയെങ്കിലും പിന്നവലിക്കുകയായിരുന്നു.
13 ആംഗ ഭരണ സമിതിയിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ്‌(എം)ന്റെ 12 അംഗങ്ങളും സിപി എംന്റെ ഒരു അംഗവും തെരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്‌ സ്ഥാനം ആദ്യ രണ്ട് വർഷം സാജൻ തൊടുകയും തുടർന്നുള്ള മുന്ന് വർഷകാലം ജോർട്ടിൻ കിഴക്കേതല യ്ക്കൽ പ്രസിഡന്റാകും. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അജി വെട്ടുകല്ലാംകുഴിയിൽ, ജോ ർട്ടിൻ കിഴക്കേതലയ്ക്കൽ, പി.സി. ജേക്കബ്, ജോൺ ജോസഫ്, ദാമോദരൻ കെ.എൻ, ബിജോയ്‌ ജോസ്, സാജൻ തോമസ്, അഡ്വ സുമേഷ് ആൻഡ്രൂസ്, അഡ്വ. സാജൻ കു ന്നത്ത്. വനിതാ മണ്ഡലം; ഗ്രേസി ജോണി ഇല്ലിക്കൽ, ലിസ്സി പോൾ പന്തിരുവേലിൽ, സെലിൻ സിജോ മുണ്ടമറ്റം. എസ്. സി /എസ്. റ്റി മണ്ഡലം:പി.പി സുകുമാരൻ  എന്നിവ ർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.