ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പരമ്പരാഗത കാനന പാതയിലെ സമയ നിയന്ത്രണം പിൻവലി ക്കണമെന്ന് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ സലീം. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതി ലും 21 ഇലും കോവിഡ് മൂലം നിരോധിച്ച കാനന പാതയിലെ തീർത്ഥാടനത്തിന് ഇ പ്പോൾ സമയ നിയന്ത്രണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ വിശ്വാസങ്ങ ൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തി ന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് പരമ്പരാഗത കാനന പാത, ഈ വർഷം നവംബർ 15നും 25നും ആയി ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ ഇറക്കിയ രണ്ട് ഉത്തരവുകളിലൂടെയാണ് കാനന പാതയിലെ തീർത്ഥാടനത്തിന് സമയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ തീരുമാനം ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതും കാനനക്ഷേത്രങ്ങ ളുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും പി എ സലിം ആരോപിച്ചു.