പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പതിമൂന്ന് കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. പെണ്‍കുട്ടിയെ ദേഹോപദ്രവം ഏല്‍പ്പിച്ചതിന് മാതവിനെതിരെയും കേസെ ടുത്തു.