എലിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിലെ വഞ്ചിമല – പ്ലാന്തറ ഭാഗത്ത് ജില്ലാ പ ഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭൂജല വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്ലാന്തറ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ നിർവഹിച്ചു.  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസ്മി ജോബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ ഷേർലി അന്ത്യാംകുളം, വഞ്ചിമല സെന്റ് ആന്റ ണീസ് ചർച്ച് വികാരി ഫാ: ജോസ് മാറാമറ്റം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടോമി ക പ്പിലുമാക്കൽ, മാത്യൂസ് പെരുമനങ്ങാട്ട്, പ്രദേശവാസികളായ മഹേഷ് ചെത്തിമറ്റം, ജോ യി കുരിശുംമൂട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

8 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക്‌ വേണ്ടി അപ്പച്ചൻ തോക്കനാട്ട് കുഴൽ കിണറും, പമ്പ് ഹൌസും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലവും,  വഞ്ചിമല സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് ഓവർ ഹെഡ് ടാങ്കിനുള്ള സ്ഥലവും സൌജന്യമായി നൽകി. രൂക്ഷ മായ ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലാന്തറ പ്രദേശത്തെ 30 ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.