കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ നവംബർ 25, 26 തീയ തികളിൽ ഓപ്പൺ ഹൗസ് നടക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി എൻജിനീയറിങ് മേഖലകളിലെ വൈവിധ്യങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്ര ദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ഹൗസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ടി.ബി. ഐ, എ.ഐ.സി.ടി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡിയ ലാബ്, ഈ യന്ത്ര – റോബോട്ടി ക്സ് ലാബ് , വോൾവോ, ഐഷർ, എൻഫീൽഡ് തുടങ്ങിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള ലാബുകൾ, നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ എൻജിനീയ റിങ് പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവ പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9 മണിമുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഇവ  സന്ദർശിക്കുന്നതി നുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. സന്ദർശന സമയം മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബുക്കിംഗിന് – +91 94473 68027 ( Prof. K.G. Sathesh Kumar ) നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
രാജ്യാന്തര സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ, പ്രസന്റേഷ നുകൾ, ഗെയിമുകൾ, രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിവ ഓ പ്പൺ ഹൗസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.  ഹരിതാഭമായ കലാലയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വി വി ധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ കാണുവാൻ പൊതു ജന ങ്ങൾക്കും അവസരമുണ്ട്.