കാഞ്ഞിരപ്പളളി മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ക്യാമ്പസ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി…
കാഞ്ഞിരപ്പളളി: മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ ആശുപത്രിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലായി നടത്തുന്ന വിവിധ പരിസ്ഥിതി അവബോധന പ്ര വർത്തനങ്ങളുടെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.ആശുപത്രിക്കു ള്ളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാഗമായി ഉദ്യാ നവും, ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ കാർ പാർക്കിം ഗ് ഏരിയ പാസ്റ്റർ കെയർ ഡയറക്ടർ ഫാ. ഇഗ്‌നേഷ്യസ് പ്ലാത്താനം സി.എം.ഐ പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു.
ക്യാമ്പസ് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ ഈ പദ്ധ തിയിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് നിർമാ ർജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒപ്പം ആശുപത്രി ക്യാംപസിൽ പരി സ്ഥിതി അവബോധ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.ചടങ്ങിൽ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാ. മാർട്ടിൻ മണ്ണനാൽ സി.എം.ഐ ആശുപത്രിയിലെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആശുപതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ നിർമ്മാജ്ജനം, ജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. ഘട്ടം ഘട്ടമായി പേപ്പറുകളുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ ഡോക്യൂമെൻറ്  പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഫാ. സന്തോഷ് മാത്തൻകുന്നേ ൽ സി.എം.ഐ അറിയിച്ചു. ചടങ്ങിൽ  ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാ. തോമസ് മതിലകത്ത് സി.എം.ഐ, ബെന്നി തോമസ്, സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.