എത്ര വലിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയാലും ലെയ്‌സിന്റെ കൂടെ സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാ ണ് കാറ്റ്. നമ്മളില്‍ പലര്‍ക്കും ഈയൊരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. സംഭവത്തില്‍ പ്ര തിഷേധം ശക്തമായതോടെ കടുത്ത നടപടിയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ലെയ്സിന്റെ പാക്കറ്റില്‍ കാണിച്ചതിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ അളവ് കണ്ടെത്തിയ തിനെ തുടര്‍ന്ന് ലെയ്‌സ് ബ്രാന്‍ഡിന്റെ ഉടമകളായ പെപ്‌സികോ ഇന്ത്യ ഹോള്‍ഡി ങ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക്‌ 85,000 രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കു ന്നത്.
നടപടി വൈകിപ്പോയെന്നും, ലെയ്സ് കമ്പനികള്‍ കാലങ്ങളായി ഉപഭോക്താക്കളെ പറ്റി ക്കുകയാണെന്നുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു ലെയ്‌സ് പാക്കറ്റിന്റെ തൂക്കം 115 ഗ്രാമാണ്. എന്നാല്‍, മൂന്ന് പാക്കറ്റുകളില്‍ 50.930 ഗ്രാം, 72.730 ഗ്രാം, 86.380 ഗ്രാം തൂക്കം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുട ര്‍ന്ന് ലീഗല്‍ മെട്രോളജി ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കണ്‍ട്രോളറാണ് പെപ്‌സി കമ്പ നിക്ക് പിഴ ചുമത്തിയത്.