കേരള കോൺഗ്രസ്‌ (എം ) ജോസ് വിഭാഗം ജില്ലാ  സെക്രട്ടറിയായി സ്റ്റാൻസ്ലാവോസ് വെ ട്ടിക്കാട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ ജോസ്.കെ.മാണിയുടെ നിർ ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എമ്മിൻ്റെ കാഞ്ഞിരപ്പളളി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു. നിലവിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ ർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണ സമതി അംഗമാണ്.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഞള്ളമാറ്റoവയൽ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം 12 വർഷക്കാലമായി കാഞ്ഞി രപ്പള്ളി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്‌ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയായിരുന്നു.ഞള്ളമാറ്റം ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് മെമ്പറുമാണ് സ്റ്റനിസ്ലാവോസ്.