കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 12 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകളെ കോവിഡ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി -27, വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-13,  വെള്ളൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്-13, 14, ചെമ്പ് പഞ്ചായത്ത്- 5, 6, 7, 9, അയ്മനം പഞ്ചായത്ത്-10, വിജയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 16, മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -6, 8 എന്നിവയാണ് പുതിയതായി കണ്ടെയന്‍മെന്റ് സോണുകളാകുന്ന വാര്‍ഡുകള്‍.
പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാര്‍ഡും കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 12-ാം വാര്‍ഡും പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
നിലവില്‍ 26 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലെ 63 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്.
പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
ഏറ്റുമാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 27 ,32, 34, 35
കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 5, 19, 27, 28, 48
വൈക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി- 13, 25
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
ഉദയനാപുരം- 17,ടിവി പുരം-2,മറവന്തുരുത്ത്-1,പായിപ്പാട് – 11,കുറിച്ചി- 1, 15, 20, മാടപ്പള്ളി-13,കൂരോപ്പട – 15,അതിരമ്പുഴ-1, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 22,കടുത്തുരുത്തി – 3,
തലയാഴം- 14,എരുമേലി-20,വെച്ചൂര്‍-6,വിജയപുരം-1, 5, 16,ആര്‍പ്പൂക്കര-1, 2,
പാമ്പാടി – 6, 17,കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 11,കാണക്കാരി – 5,പുതുപ്പള്ളി-6, 11,മണിമല-11,
വെള്ളൂര്‍-13,14,ചെമ്പ്-5, 6, 7, 9,അയ്മനം -10,മുണ്ടക്കയം -6, 8.