കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെലെ പതിനാറാം വാർഡ് മണങ്ങല്ലൂർ ഉൾപ്പെെടെ 6 പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍. പ്രദേശത്ത് നിരവധി േർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥീകരിച്ചിരുന്ന്നു

കോട്ടയം -33, ചങ്ങനാശേരി -34 എന്നീ മുനിസിപ്പല്‍ വാര്‍ഡുകളും ഉദയനാപുരം -5, പുതുപ്പള്ളി -3, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി -16, മൂന്നിലവ് -5 എന്നീ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകളും കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

ഉദയനാപുരം-6, മാടപ്പള്ളി-13 എന്നീ വാര്‍ഡുകള്‍ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 27 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 40 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്.

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം – 33, 39

2. ചങ്ങനാശേരി – 31,33,34

3. ഏറ്റുമാനൂര്‍ – 23

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

4. മീനടം-11

5. എരുമേലി- 7,10

6. പാമ്പാടി – 5

7. കരൂര്‍-11

8. ഉദയനാപുരം – 5

9. മുത്തോലി – 7

10. അതിരമ്പുഴ-4, 5

11. കടുത്തുരുത്തി-12

12. കുമരകം-2,7,10,15

13. പനച്ചിക്കാട്- 9

14. ചിറക്കടവ് – 11

15. മുളക്കുളം – 8

16.മുണ്ടക്കയം – 20

17. ഭരണങ്ങാനം – 6

18. വെച്ചൂര്‍ – 2

19. വാഴപ്പള്ളി-2,15, 19, 21

20. എലിക്കുളം-7, 8

21. ചെമ്പ് -14

22. മറവന്തുരുത്ത് – 4

23. കൂരോപ്പട – 3

24. രാമപുരം – 5, 13

25. പുതുപ്പള്ളി-3

26. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-16

27. മൂന്നിലവ്-5

======
ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് കോട്ടയം
സെപ്റ്റംബര്‍ 25, 2020
=============