കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാർഡുകളെ കണ്ടയ്മെൻ്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒ ഴിവാക്കി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പത്ത്, പതിമൂന്ന് വാർഡുകളെയാണ് പട്ടിക യിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ എം.അഞ്ജന ഉത്തരവിട്ടത്. ആദ്യം രോഗം സ്ഥീക രിച്ച പതിനൊന്നാം വാർഡിനെ കണ്ടയ്മെൻ്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമില്ല. പുതിയ കണ്ടയ്മെൻ്റ് സോൺ പട്ടിക ചുവടെ..
ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 4 കടപ്ലാമറ്റം – 13, മുളക്കുളം – 1, തിരുവാർപ്പ് – 2,  എന്നീ തദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകളെ കോവിഡ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണു കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 4, ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 10, 12, കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 19,കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – 10, 13, അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപ ഞ്ചായത്ത് – 9, 10 പാമ്പാടി – 17, ഉഴവൂർ – 12, ഉദയനാപുരം-9, വെള്ളൂർ – 14, ചെമ്പ് – 5, 6, 7, 9 ,മാടപ്പള്ളി – 11, നെടുംകുന്നം – 6 എന്നീ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകളെ  പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
നിലവില്‍ 26 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 54 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണു ള്ളത്.
പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)
മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
======
1.ഏറ്റുമാനൂര്‍ –   12, 14,  27
2.കോട്ടയം  –  9, 14, 27, 28, 35, 43, 44, 48,
3. ഈരാറ്റുപേട്ട – 2,4, 9, 11, 25, 27
4. വൈക്കം – 14
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
======
5.ഉദയനാപുരം- 3
6.അതിരമ്പുഴ-12, 21
7.വിജയപുരം- 5, 16
8.ആര്‍പ്പൂക്കര-1, 13
9.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – 11
10.ചെമ്പ്- 1, 2
11.മുണ്ടക്കയം -6, 8, 3,7,13, 18
12.പാറത്തോട്-16
13.മുളക്കുളം-3, 1
14.മീനടം-6
15. കുമരകം – 7,15
16. രാമപുരം – 7, 8
17.അയർക്കുന്നം – 7
18.കിടങ്ങൂർ – 2,15
19. വെച്ചൂർ – 13
20. കങ്ങഴ – 4
21. കൂരോപ്പട – 12
22. പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര – 8
23. ചിറക്കടവ് – 2, 3
24. തലപ്പലം – 2
25. കടപ്ലാമറ്റം – 13
26. തിരുവാർപ്പ് – 2