ക്രിസ്മസ് അടുത്തതോടെ കേക്ക് വിപണി സജീവമാകുകയാണ്.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കെ.ആർ ബേക്കേഴ്‌സിൽ നടന്ന 400 കിലോയുടെ കേക്ക് തയാറാക്കൽ ചടങ്ങ്…..