തിരുവോണം ബംപര്‍ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 25 കോടി TJ 750605  ന്. രണ്ടാംസമ്മാനം അഞ്ചുകോടി TG 270912 നമ്പര്‍ ടിക്കറ്റിന്. ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയാണ് ഇക്കുറിയിലേത്.

1st Prize Rs.25,00,00,000/- (Rs.25 Crore)
TJ 750605 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: THANKARAJAN
Agency No.: T 2356

Consolation Prize Rs.5,00,000/-
TA 750605  TB 750605
TC 750605  TD 750605
TE 750605  TG 750605
TH 750605  TK 750605  TL 750605
2nd Prize Rs.5,00,00,000/- (Rs.5 Crore)
TG 270912 (KOLLAM)

Agent Name: MEENAKSHY LOTTERY AGENCIES
Agency No.: K 5803

3rd Prize Rs.1,00,00,000/- (Rs.1 Crore)
TA 292922 
TB 479040
TC 204579
TD 545669
TE 115479
TG 571986
TH 562506
TJ 384189
TK 395507
TL 555868
4th Prize Rs.1,00,000/- (Rs.1 Lakh)

41917

5th Prize Rs.5,000/-
0071  0117  0130  0496  0531  0717  0835  0968  1074  1124  1235  1243  1318  1426  1885  1894  1998  2043  2174  2259  2344  2396  2435  2524  2721  2723  2766  2902  2945  3143  3163  3300  3414  3430  3450  3473  3566  3771  3849  3909  4196  4307  4403  4525  4593  4669  4810  4900  4966  4998  5165  5383  5505  5548  5763  5858  5962  6141  6154  6502  6629  6781  6817  7018  7063  7101  7371  7876  8038  8353  8355  8937  9100  9188  9289  9391  9467  9570  9572  9834
6th Prize Rs.3,000/-

0746  7763  6901  6858  3091  9758  9104  0667  0738  8546  8862  2446  2528  4762  8824  2749  4486  8567  2979  7537  2680  0260  4893  2988  1148  0566  2358  3593  5047  9060  2133  6462  1515  7051  4271  8340  6412  3738  2773  3896  2214  8636  6082  3165  3661  7037  1690  9880  0085  3212  4382  8349  5530  4997

7th Prize Rs.2,000/- 

0069  0284  0329  0393  0433  0435  0541  0636  0907  1406  2090  2190  2305  2433  2458  2521  2894  2945  3174  3223  3296  3371  3562  3659  3749  3799  3802  3806  4051  4140  4218  4222  4469  4520  4534  4585  4830  4833  4896  4920  4991  5069  5118  5177  5211  5223  5422  5696  6056  6170  6294  6782  6798  6838  7009  7143  7158  7281  7351  7580  7856  7874  7985  7986  8164  8548  8928  8983  9197  9258  9558  9622  9625  9674  9992

 
8th Prize Rs.1,000/- 

0040  0050  0055  0061  0087  0113  0150  0185  0212  0217  0234  0238  0258  0266  0268  0282  0373  0402  0411  0414  0419  0431  0506  0556  0673  0681  0723  0750  0759  0769  0816  1045  1059  1086  1093  1224  1274  1325  1370  1398  1420  1422  1432  1439  1448  1588  1639  1858  2000  2078  2136  2228  2281  2322  2407  2408  2431  2434  2499  2511  2526  2536  2601  2638  2645  2732  2743  2856  3141  3151  3172  3176  3218  3236  3270  3323  3349  3353  3370  3394  3396  3417  3466  3468  3469  3504  3526  3590  3596  3621  3627  3637  3651  3910  3916  3919  3969  4037  4050  4116  4146  4264  4367  4406  4458  4462  4558  4607  4687  4816  4835  4839  4914  4942  4995  5009  5046  5090  5116  5145  5151  5261  5312  5322  5368  5377  5465  5477  5508  5543  5567  5577  5597  5631  5647  5692  5842  6013  6028  6062  6107  6119  6135  6179  6186  6205  6222  6255  6258  6278  6399  6405  6409  6428  6484  6530  6687  6727  6823  6899  6961  6987  7061  7068  7100  7116  7146  7160  7165  7175  7179  7205  7335  7376  7378  7439  7511  7516  7569  7590  7593  7610  7623  7638  7759  7786  7802  7810  7832  7837  7858  7863  7868  7910  7966  8003  8035  8039  8067  8091  8109  8151  8152  8232  8234  8253  8317  8375  8402  8412  8569  8602  8842  8880  9052  9067  9151  9219  9275  9311  9358  9453  9455  9462  9549  9606  9688  9761  9791  9793  9889  9933  9949  9988

ഗോർഖിഭവനിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലാണ് നറുക്കെടുത്തത്. 66,55,914 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ അധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇപ്രാവിശ്യം വിറ്റത്. ഒന്നാം സമ്മാന ജേതാവിന് 10% ഏജൻ സി കമ്മിഷനും 30% നികുതിയും കിഴിച്ച് ബാക്കി 15.75 കോടി രൂപയാണു ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 കോടി രൂപയാണ്.മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ വീ തം പത്ത് പേര്‍ക്കാകും ലഭിക്കുക.ആകെ 126 കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനമാകും ഉണ്ടാ കുക.

അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.ഒന്‍പത് പേര്‍ക്കാകും സമാശ്വസ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത്.ഓണം ബംപര്‍ ടിക്കറ്റിന് ഇക്കുറി റെക്കോര്‍‍ഡ് വില്‍ പനയാണ് നടന്നത്.500 രൂപയാണ് ഇത്തവണത്തെ തിരുവോണം ബംപര്‍ ടിക്കറ്റിന്‍റെ വി ല.67 ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് അച്ചടിച്ചതില്‍ 66 ലക്ഷത്തിലേറെ വിറ്റുപോയി.ഏറ്റവും അധികം ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്.ഇവിടെ മാത്രം 10 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റു പോയത്.രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയാണ്.ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റതിന്‍റെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാന ത്തെ ത്തിയത്.