മികച്ച കത്തോലിക്ക പത്ര പ്രവർത്തകനുള്ള ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക്ക് പ്രസ് അസോസി യേഷന്റ 2017 ലെ പുരസ്കാരം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി ബേബിച്ചൻ എർത്തയി ലിന്.വിവിധ ക്രൈസ്തവ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവാർഡ്.

ഇൻഡോറിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി.ബി.സി.ഐ സോഷ്യൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയർമാൻ ബിഷപ്പ് മാർ സാൽവഡോർ ലോബോ ബേബിച്ചൻ ഏർത്തയിലിന് പുരസ്ക്കാരം സമർപ്പിച്ചു.

ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലെ എഡിറ്റേഴ്സും ജേർണിലിസ്റ്റ്കളും അടങ്ങുന്ന സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക്ക് പ്രസ് അസോസിയേഷൻ