നാച്ചിക്കോളനി റഹ്മത്തുൽ ഇസ്ലാം ജുമാ മസ്ജിദിനു സമീപം രാത്രി പാർക്ക് ചെയ്ത ആപ്പേ പാസഞ്ചർ തീയിട്ട് നശി പ്പിച്ചതായി പരാതി.