കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞി രപ്പള്ളിയില്‍  പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ യുവജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള  പരിശീലന കേന്ദ്ര ത്തില്‍ 2023 ജനുവരി 3 ന് ആരംഭിക്കുന്ന സൗജന്യ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ബാച്ചിലേ ക്ക്   അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രവേശനം ലഭി ക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിശീലനം തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും. 2 റെഗുലര്‍ ബാച്ചുകളും  ഹോളിഡേ ബാച്ചും  ആണ് നടത്തപെടുന്നത്. ആറു മാസക്കാലമാണ് പ രിശീലന കാലാവധി. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2022 ഡിസംബര്‍ 20. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെട്ട 18 വയസ് തികഞ്ഞവരും,എ സ്എസ്എല്‍സിയോ, ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതയോ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അപേക്ഷകര്‍ വ്യ ക്തിഗതവിവരങ്ങള്‍, 2 പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ,യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ ട്ടിഫിക്കറ്റ് ,എന്നിവ സഹിതം പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍, സിസിഎംവൈ,നൈനാര്‍ പള്ളി ബില്‍ ഡിംഗ്‌ , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പി ഓ -686507 എന്ന വിലാസത്തിലോ, നേരിട്ടോ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷഫോറം ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. വിശദവിവരങ്ങ ള്‍ക്ക്, 6282156798, 9048345123,9496223724, 04828-202069 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപെ ടുക .