കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ സംരം ഭമായ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് വഴി ലഭിക്കുന്ന സബ്ലിഡി നിരക്കിലുള്ള പലചരക്ക് സാധന ങ്ങളുടെ വിതരണം ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും ആരംഭിച്ചു. അരി പച്ചരി, വെളി ച്ചെണ്ണ, ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന്, വൻപയർ, ശർക്കര, പപ്പടം തുടങ്ങിയ പതിനെട്ട് ഇനം സാ ധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് വിലയിലും പകുതി വിലയ്ക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ബാങ്കി ന്റെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ശാഖയിൽ ബാങ്കിലെ മുതിർന്ന അംഗവും റിട്ട. ഹെഡ്മാസ്റ്ററുമായ ചെ റിയാൻ കുരിശുംമൂട്ടിൽ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.
വിഴിക്കിത്തോട് ശാഖയിൽ കൃഷ്ണപിള്ള വല്യേടത്തും, കാളകെട്ടി ശാഖയിൽ കുര്യൻ പൊട്ടംകുളവും, തമ്പലക്കാട് ശാഖയിൽ രാജു കടക്കയവും, ആനക്കല്ല് ശാഖയിൽ സെ ന്റ് ആന്റണീസ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാ. ആന്റണി തോക്കനാട്ടും, ടൗൺ ശാഖയിൽ  ജോസ് കൊട്ടാരവും വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീ വ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ ആന്റണി മാർട്ടിൻ ജോസഫ്, റിജോ വാളാന്തറ, പിആർ ച ന്ദ്രബാബു, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിഷൈജു ഫ്രാൻസീസ് കളക്കുടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കി.
പൊതു വിപണിയിലെ അമിതവിലയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാൺ ഇടുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇട പെടലുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബ ന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമാണ്.