കാഞ്ഞിരപ്പളളി മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ലോക പരിസ്ഥിതി ദി നാചരണം സംഘാടന മികവുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി. കാഞ്ഞിരപ്പളളി മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ ആശുപത്രിയുടെ നവ സംരംഭമായ പുതുപ്പള്ളി സെൻ്റ് ആൻറണീസ് ആയുർ വേദ ഹോസ്‌പിറ്റലിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹകരണത്തോടെ മേരീക്വീൻസിൽ  നടപ്പാക്കു ന്ന “മേരീക്വീൻസിനൊരു ഔഷധത്തോട്ടം” പദ്ധതിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം  ഹോസ്‌പിറ്റൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറും, ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായ ഫാ. മാർട്ടിൻ മണ്ണനാൽ സി.എം.ഐ  നിർവ്വഹിച്ചു.
മേരീക്വീൻസ് ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ  പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊ തുജനങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. പ ദ്ധതിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം ആശുപത്രി  ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാ. ജോസഫ് കുറിച്യപറ മ്പിൽ സി.എം.ഐ  നിർവ്വഹിച്ചു. മേരീക്വീൻസ്  ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും, നവജാത ശിശുക്കളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഫലവൃ ക്ഷത്തൈകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. ഒപ്പം ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പ്രകൃ തി സൗഹാർദ്ദ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. പ്രസ്‌തുത ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്‌ഘാടനം മേരീക്വീൻസ് പാസ്റ്ററൽ കെയർ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഫാ. ഇഗ്‌നേഷ്യസ് പ്ലാത്താനം സി.എം.ഐ നി ർവ്വഹിച്ചു.
കാഞ്ഞിരപ്പളളി ഇരുപത്തിയാറാം മൈൽ മുതൽ കുളപ്പുറം വരെയുള്ള സംസ്ഥാനപാ തയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു, മേരീക്വീൻസ് ജീവനക്കാ രുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ  പാത വൃത്തിയാക്കി. പരിപാടികൾക്ക് മേരീക്വീൻസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗത്തിലെ സോണി, കിരൺ, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവ നക്കാർ എന്നിവർ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു.
മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും കഴി ഞ്ഞ പത്ത്, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർ ത്ഥികൾക്ക് മേരീക്വീൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ ജോയി ന്റ് ഡയറക്ടർ ഫാ. മാർട്ടിൻ മണ്ണനാൽ സി.എം.ഐ വിതരണം ചെയ്‌തു.ആശുപത്രിയി ൽ നടന്ന ഹ്രസ്വമായ ചടങ്ങിൽ മേരീക്വീൻസ് ലിറ്റിൽ ഹഗ്സ് പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അർഹരായ വ്യക്തികളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാഭാസ സഹായവിതരണവും ഫാ. മാർട്ടിൻ മണ്ണനാൽ സി.എം.ഐ നിർവ്വഹിച്ചു.മേരീക്വീൻസ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയ മേരീ ക്വീൻസ് ലിറ്റിൽ ഹഗ്സ് പദ്ധതി വഴി അർഹരായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭാസ ചിലവുകൾ സ്കോളർഷിപ്പായി ലഭ്യമാക്കി.